• Fangstoperasjon og fiskekvalitet Tokt med snurrevadfartøyet Harhaug mars 2012 

      Digre, Hanne; Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Schei, Marte (Research report, 2013)
      Målsettingen med toktet var å undersøke hvordan de forskjellige delene i nota beveger seg under fangstprosessen i snurrevadfiske, og hvordan dette påvirker overlevelse, stressnivå og fangstskader på fisken. I tillegg var ...