• Tilpasset opplæring: pedagogisk praksis i den norske grunnskolen 

      Siri Vadseth Martinsen (Bachelor thesis, 2019)
      Begrepet «tilpasset opplæring» er ikke er ukjent begrep, men det er riktig nok vanskelig å praktisere i en skole som er ment for alle. «Opplæring i skolen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev og ...