• Medisinsk nytteløs behandling og den palliative kreftpasient 

      Singh, Johnny (Bachelor thesis, 2020)
      På bakgrunn av den økende styrkingen av pasientautonomi innen medisin, oppstod det i siste halvdel av 1900-tallet en debatt omkring definisjonen av begrepet nytteløs behandling (futilitet). Man kan forstå dette begrepet ...