• Leirskred modellering - Progressivt brudd i skredmateriale 

      Sinding-Larsen, Espen (Master thesis, 2019)
      Skred er et alvorlig problem som må vurderes når man bygger ny infrastruktur. Det er fare både foran og bak et innledende skred, selv om terrenget rundt er relativt flatt. For sensitive leirer kan jordskredet bevege seg ...