• Evaluering av krav til lydisolering mellom boliger i NS 8175 

      Simonsen, Runar Golimo (Master thesis, 2008)
      Denne masteroppgaven har gått ut på å vurdere hvorvidt gjeldende krav til lydisolasjon mellom boliger står i sammenheng med folks forventninger til lydnivå fra nabo. Det ble gjort målinger for å kartlegge det generelle ...