• Alvorlig depresjonslidelse og trening som behandlingstilnærming 

      Simonsen, Magne (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Vernepleieren møter pasienter i rehabilitering som er alvorlig deprimerte. Denne pasientgruppen er ofte ikke med i forskning om rehabilitering og finnes vanskelige å motivere. Fysisk aktivitet og trening kan være ...