• A process for Security Metrics Program (SMP) 

      Simonsen, Geir (Master thesis, 2004)
      NORSK: Tjenesteleverandører har ofte mange nettverk koblet sammen i komplekse arkitekturer. Denne arkitekturen er i stadig endring, det kan være grunnet endringer som må gjøres pga tekniske løsninger, eller for at noen ...