• Postoperativ smertelindring: Kunnskap og holdninger hos sykepleiere 

      Simensen, Ingrid (Bachelor thesis, 2022)
      Sammendrag Bakgrunn: Postoperativ smerte er sett på som en utfordring over store deler av verden. Til tross for at det de siste årene er gjort fremskritt innen forståelse av smerte, fysiologi og farmakologi har det ikke ...