• Analyse av dynamisk sylindertrykk i dieselmotorer 

      Sikveland, Ørjan Elvatun (Master thesis, 2011)
      I det kommersielle markedet for sylindertrykkanalyse systemer er det tre produsenter som ser ut til å være dominerende, ABB, AVL/Kongsberg og Lemag. Kun AVL leverer Heat Release beregninger, resten holder seg til trykkmålinger ...