• a Four Wheel Drive System for a Formula Style Electric Racecar 

   Aune, Peder August (Master thesis, 2016)
   This is a master thesis detailing the development and design of a four wheel drive transmission system for a formula style race car using four electric motors to achieve asynchronous power output to each wheel. First an ...
  • Design av sorbentmater - en del av MOSE-systemet 

   Van, Thien An (Master thesis, 2013)
   Denne rapporten inneholder arbeid som har blitt utført i forbindelse med min avsluttende masteroppgave i studieretningen for Industriell Design ved Institutt for Produktdesign, NTNU, våren 2013. Oppgaven tar for seg ...
  • Design av varmevest 

   Engeseth, Martine Frostad (Master thesis, 2018)
   Bakgrunn Varmehjelpemidler bruker elektrisk energi for å tilføre varme til brukeren via varmeelementer. Varmehjelpemidler har vist seg effektfulle for personer som sliter med temperaturforandringer eller å oppholde seg i ...
  • Design av vaskemaskin for malerpensler 

   Møller, Preben (Master thesis, 2014)
   Dette masterprosjektet er et resultat av en oppgave fra Creative Solutions, en liten gruppe entreprenører fra Kristiansand. Creative Solutions, heretter kalt C-SOL, har jobbet med en prototype for en maskin som vasker og ...
  • Design og produksjon av digitalt kontrollert grosystem for spisested. 

   Rønningen, Martin Wang (Master thesis, 2016)
   Digitalt kontrollerte grosystemer kombinerer innendørs plantekultivering med digital teknologi for å kontrollere og tilrettelegge for enkel og effektiv plantevekst. Gjennom prosjektet utforsket jeg grosystemer til bruk ...
  • Design og utvikling av en eco-marathonbil 

   Sæter, Eivind (Master thesis, 2012)
   Masteroppgaven er en beskrivelse av min rolle som designer i et større team. Arbeidet sammen med teamet startet høsten 2011 gjennom fordypningsfaget PD9. Målet med arbeidet var å designe og bygge en ny bil for deltagelse ...
  • Dynamisk ganghjelpemiddel for eldre 

   Nordlie, Rannveig Elisabet (Master thesis, 2012)
   Dette prosjektet tar utgangspunkt i idéhaver Lise Jaastads ønske om å utvikle en rullator som framkaller diagonalt ganglag. Lise Jaastad er ansatt på Senter for Helsefremmende Forskning ved NTNU/HIST, med bakgrunn i sang ...
  • Floating Wind Turbines in Oil and Gas Activity - From a Human Interaction Perspective 

   Aanonli, Anne Karen (Master thesis, 2015)
   According to the IPCCs Fifth Assessment Report, warming in the climate is unequivocal and limiting climate change will require substantial and sustained reduction of greenhouse gas emissions. The biggest contributor to ...
  • Forskningsnettverk for aktørorientert tjenesteinnovasjon i velferdssektoren 

   Keitsch, Martina; Nakrem, Sigrid; Kiran, Asle H.; Sigurjonsson, Johannes; Pettersen, Ida Nilstad; Solbjør, Marit; Ljunggren, Birgitte; Grønning, Kjersti (Rapport, Oppsummering av workshop 1;1/2013, Research report, 2013-11-18)
   Forskningsnettverk for aktørorientert tjenesteinnovasjon i velferdssektoren gjennomførte 17.- 18. juni 2013 en workshop på Ørlandet Kysthotell. Workshop’en er en del av forprosjektet “Sustainable services and technology ...
  • Historiefortelling i design 

   Brun, Aurora Nicolaisen (Master thesis, 2018)
   Målet for arbeidet med denne oppgaven har vært å utforske mulige verdier av historiefortelling for designere og å formulere anbefalinger basert på denne utforskingen. Forskningsspørsmålet som har blitt forsøkt besvart er ...
  • Hvordan øke antallet jobbsyklister i Trondheim - Litteraturstudie, bedriftstiltak og utvikling av sykkeljakke 

   Reikvam, Gudrun (Master thesis, 2015)
   Denne oppgaven har hatt som mål å kartlegge dagens sykkelløsninger i store norske byer, få innsikt i hva bedrifter kan gjøre for å få flere av sine ansatte til å sykle, samt bruke min designkompetanse til å utvikle en ...
  • Konsept for rullestolmodul til montering på Segway 

   Onsager, Christian Andreas (Master thesis, 2013)
   For personer med redusert gangfunksjon er det i dag mulig å velge mellom elektriske eller manuelle rullestoler. Mens manuelle rullestoler fungerer godt over korte avstander og på jevnt underlag, så er de vanskelige å ...
  • Konseptstudie i bruk av droner ombord på søk- og redningsbåter. 

   Eikemo, Mats Hage (Master thesis, 2013)
   Målet med oppgaven var å belyse innen hvilke områder droner kunne være egnet til å bli tatt i bruk som en hjelper. Oppgaven hadde som sådan et teknologi-først utgangspunkt og blir presentert deretter. Den første delen ...
  • Kontekstanalyse og utvikling av konsepter for digitalisering i anleggsbransjen - IT-system for planlegging og oppfølging av anleggsprosjekter 

   Orre, Henrik August Morland (Master thesis, 2016)
   Anleggsbransjen er en bransje der det arbeides med prosjekter til store summer innenfor små marginer. Bransjen opplever nå negativ produktivitetsvekst, og dette kan skyldes blant annet liten grad av digitalisering. Denne ...
  • Utvikling av hallsystem for nødhjelp 

   Sørensen, Christoffer Sæther (Master thesis, 2013)
   With changes in politics regarding refugee camps and how they should be managed enables changes in existing designs of equipment used. Along with developments in relevant technologies such as solar panels, gives incentives ...
  • Utvikling av mellomlagsbekledning for bygg- og anleggsbransjen 

   Ellingsen, Iselin Tomsdatter; Rørvik, Yvonne Maria (Master thesis, 2018)
   Denne oppgaven ble foreslått av Heat Experience, som har spesialisert seg på bekledning med elektriske varmeelementer. De ønsket seg et nytt konsept til deres produktsortiment som kunne være deres entré på markedet for ...
  • Utvikling av produktarkitektur og formgiving av en ubemannet flygende farkost 

   Bjertnes Jacobsen, Jonas (Master thesis, 2014)
   Ved å ta utgangspunkt i oppstartsbedriften CPTR sin nyutviklede teknologi, vil hensikten med oppgaven å utvikle en produktarkitektur for en ubemannet flygende farkost i form av en flygende vinge. Meningen er å montere et ...