• Kinematografi og fotball 

      Sigurd Sleipnes (Bachelor thesis, 2021)
      Bacheloroppgaven gjør en analyse av hvordan kamera, lys og farge brukes for å fortelle en effektiv historie. Filmen som blir analysert er Goal! The Dream Begins.