• Monitoring is Key 

      Sigerstad, Øyvind; Slåen, Nils; Strand, Bjørn-Erik (Bachelor thesis, 2013)
      NORSK: En moderne bedrift baserer seg i stor grad på IT-systemer. Dersom det er problemer med disse, går det ofte ut over brukerne av systemene. Derfor er det viktig at de som er ansvarlige for systemene kan varsles med ...