• Parametric structural design of Catalan vaulting 

      Sido, Aziz (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven undersøker en parametrisk arbeidsflyt ved hjelp av parametriske verktøy for å modellere og analysere katalanske hvelv. Det er vel etablert at den katalanske hvelveteknikken har blitt brukt fra historien ...