• Den metakognitive modellens prediktive verdi på angstsymptomer 

      Bollingmo, Hans Christian; Sevaldson, Jens B. (Master thesis, 2014)
      Denne studien undersøkte den metakognitive modellens prediksjonsevne på utvikling av angstsymptomer. I følge den metakognitive modellen bidrar maladaptive metakognitive antakelser til utvikling av psykopatologi. Studien ...