• Elevdialog ved bruk av modellnevroner 

      Seth, Julie Austbø (Master thesis, 2022)
      Denne studien har som formål å utforske effekten av bruk av modellnevroner i undervisning av nervesystemet. Modellnevronene er utviklet av en forskningsgruppe på NTNU, og består av pluggbare elektroniske nevroner som kan ...