• Analyse av hvordan elevprestasjon blir påvirket av klassestørrelse. 

      Serges Shabani (Bachelor thesis, 2020)
      Sunn fornuft forteller oss at en bør se og høre på fakta selv om det er noe e ikke hadde forvente. Analysen viser at en reduksjon i store klassestørrelse er mer effektive i å øke elevprestasjon enn reduksjon i små klasse. ...