• Hvordan støtter OpPlan koordinering og planlegging? 

      Semshaug, Dani Langseth (Master thesis, 2018)
      I dagens helsevesen stilles det store krav til effektiv drift. For å kunne gi pasienter god behandling, til rett tid, må ressurser utnyttes på en best mulig måte. Dette krever god samhandling, og nøye planlegging. På grunn ...