• Kan alvorlige fotgjenger- og sykkelulykker i Trondheim reduseres? 

      Sem, Mari Sunniva Skaug (Master thesis, 2020)
      Norske byer har i de senere årene hatt et økt fokus på å tilrettelegge for myke trafikanter slik at flere skal velge å gå og sykle i stedet for å kjøre bil. Med bakgrunn i nullvekstmålet forventes en betydelig økning i ...