• Læring i et flerkulturelt arbeidsmiljø 

      Selvik, Krystyna C. (Master thesis, 2011)
      Denne oppgaven er en kvalitativ studie om læring i et flerkulturelt læringsmiljø, ut fra et sosiokulturelt perspektiv. Dette perspektivet er godt egnet til å studere sosiokulturelle forhold, slik som innvandring. Spesifikk ...