• "Operasjon Asfalt" og Tjøtta Krigskirkegård 

      Selmer, Tore (Bachelor thesis, 2022)
      Etter andre verdenskrig var det i Norge en rekke graver og minnesteder etter sovjetiske soldater og krigsfanger. I lys av den kalde krigen og et anstrengt forhold mellom Norge og Sovjetunionen ble «Operasjon Asfalt» ...