• Iron separation from bauxite through smelting reduction 

   Sellæg, Hanne (Master thesis, 2019)
   containing slag.   Sammendrag Alumina produksjon domineres kommersielt av Bayer-prosessen som også produserer rødslam. Dette kan ikke forbrukes og foråsaker store skader på miljøet. Et bærekraftig alternativ for bearbeiding ...
  • Iron Separation from Bauxite Through Smelting-Reduction Process 

   Sellæg, Hanne; Kolbeinsen, Leiv; Safarian, Jafar (Chapter, 2017)
   In the alumina production process through the dominant commercial Bayer process red mud, which is not consumable and causes serious environmental challenges is produced. Alternative sustainable process for bauxite treatment ...