• Vurdering av tunnelkonsept for ny Lieråsen tunnel 

      Seljordslia, Thomas (Master thesis, 2020)
      Lieråsen tunnel er en dobbeltsporet tunnel og er en av de mest trafikkerte på det norske jernbanenettet. Fra sommeren 2018 til sommeren 2021 rehabiliteres Lieråsen tunnel. Formålet med prosjektet er å forbedre påliteligheten ...