• Sikker jordfeildeteksjon - Jordfeildeteksjon i nettstasjon og hos kunder 

      Seljeseth, Helge; Hansen, Eilif Hugo (SINTEF Energi rapport;TR A7539, Research report, 2015)
      En stor andel av det norske lavspenningsnettet (grovt regnet 70 %) er 230 V IT nett. Norge har en høy andel 230 V IT-nett, mens denne typen er svært lite utbredt i resten av verden. I en tid hvor man i Norge nå står ...