• Miniatyr s-bånd telemetrisender 

      Etnestad, Audun; Seljeflot, Odd André (Bachelor thesis, 2002)
      Oppgaven går i hovedsak ut på å vurdere ulike løsninger for konstruksjon av en s-bånd telemetrisender, komme med en konklusjon om den beste løsningen og videre realisere denne. Utviklingsverktøyet Orcad skal i tillegg ...