• Klientadministrasjon med Intune og Autopilot 

      Selbekk Hille, Kristoffer (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikten med denne oppgaven var å finne et system for å administrere klienter i bedriften. Gjennom oppgaven har man utført en analyse for å kunne klarere behovene i en slik løsning, gitt noen rammer for hvordan systemet ...