• Forutsetninger for gode virtuelle møter 

      Aune, Øyvind; Seland, Jørgen (Master thesis, 2019)
      På bakgrunn av digitalisering i bedrifter har bruken av distribuerte team økt de siste årene. Dette gir muligheten til at de beste menneskelige ressursene kan samhandle uavhengig av lokasjon, uten store økonomiske kostnader. ...