• Evaluering av konsepter for maritim transport av hydrogen 

      Sekkesæter, Øyvind (Master thesis, 2019)
      Et skritt på veien til en mer miljøvennlig verden er bruk av energibærere som muliggjør store overføringer av karbonnøytral energi fra ett sted til et annet. Hydrogen er en slik miljøvennlig energibærer, og kan transporteres ...