• Metaller i lirype (Lagopus lagopus) i Norge fra 1990-91 til 2013-16 

      Sekkenes, Marianne Stave (Master thesis, 2018)
      I denne masteroppgaven er lever- og nyreprøver fra lirype (Lagopus lagopus) samlet inn fra lokaliteter over hele Norge og analysert for å kartlegge innholdet av metaller i denne arten. Konsentrasjonen av 57 metaller er ...