• Sustainability Transition of the Maritime Transport Sector 

      Riege, Fridtjof Falkgård; Sehube, Erlend Thabiso Rømyhr (Bachelor thesis, 2021)
      Klimaendringer og miljøødeleggelser er en eksistensiell trussel for kloden. 97% av forskere er enig at temperaturøkningen er et resultat av menneskers klimagassutslipp. Dette er en økende bekymring blant politikere, ...