• Remote Sensing Data and Hydraulic Modelling 

      Sebastian Haugland Moss (Master thesis, 2019)
      Tilgang til teknologi som droner og lasermålinger gir nye verktøy for å tilegne seg nøyaktig geometridata for kartlegging og analyse av elvesystemer. Batymetrisk LiDAR (Light Detection and Ranging) er en fjernmålingsmetode ...