• Benytte kontrollstrategier for å øke kvalitet på flersidige plattformer 

      Schultz, Christian Ringstad; Udahl, Mathias (Master thesis, 2019)
      Flersidige plattformer er sterkt delaktige i å revolusjonere ulike industrier og domineres av multimilliard-selskaper som Alibaba, Sony, Kickstarter, Uber, Airbnb og Facebook. Disse selskapene står bak hver sin flersidige ...