• Konkretisering av VDC og bruk av måleparametere i norske veiprosjekt 

      Schreiner, Hanne (Master thesis, 2020)
      Virtual Design and Construction (VDC) er i økende grad et foretrukket rammeverk for gjennomføring av byggeprosjekter. Bakgrunnen for dette er en nedgang i produktivitet i bransjen til tross for en rask teknologisk utvikling. ...