• Simulering av mikrobeforurensning i ledningsnettet 

      Hemningsbye, Anders; Schnell, Henrik Wærnes; Malmedal, Preben Akerø; Kipperberg, Even Bjørstad (Bachelor thesis, 2017)
      Hensikten med denne oppgaven er å undersøke i hvilken grad ledningsnettet forurenser drikkevannet, og hvilken konsekvens et innsug med forurensing får for abonnenten. Hvordan mengdene med restklor endret seg under eksponering ...