• Prediction models for hypertension using the HUNT Study data 

      Schjerven, Filip (Master thesis, 2020)
      I denne oppgaven sammenlignes forskjellige modellfamiliers evne til å predikere 11-års risikoen for binær hypertensjon status, ved bruk av data fra helseundersøkelsen i Trøndelag, HUNT. Modellfamiliene som ble valgt var ...