• Barn som pårørende 

      Schia, Julie Helle (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Voksenpsykiatrien har historisk sett vært det vi kan kalle et «lukket land for omverdenen». Ifølge helsepersonelloven er helsepersonell pliktig til å ivareta barn som pårørende sitt behov for informasjon og ...