• Videregående skole og historiene som 'fremdeles' ikke blir fortalt 

      Schiøtz, Alexandra Michelsen (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven studerer hvordan tyskerjentene i Norge blir fremstilt i norske tekstbøker for videregående i perioden 1946-2014. Gjennom komparativ analyse undersøkes det hvordan fremstillingene varierer både over tid og ...