• Elektrobedøving av oppdrettstorsk ved Nesset Fiskemottak. 

   Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; Bondø, Morten Steen; Schei, Marte (Research report, 2011)
   Rapporten beskriver evaluering av fiskevelferd i forbindelse med elektrisk bedøvning av oppdrettstorsk. Ulike faktorer er nødvendig for tilfredsstillende håndtering og bedøving av torsk i kommersiell skala diskuteres. ...
  • Elektrobedøving av sei Tilleggsaktivitet til FHF-prosjekt 900526 "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy" 

   Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Grimsmo, Leif; Schei, Marte (Research report, 2013)
   Med utgangspunkt i tidligere forsøk med elektrobedøving av sei, var målsettingen for dette arbeidet å undersøke om det var forskjeller i graden av kvalitetsfeil når sei ble elektrobedøvd på følgende to måter: (a) ...
  • Fangstoperasjon og fiskekvalitet Tokt med snurrevadfartøyet Harhaug mars 2012 

   Digre, Hanne; Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Schei, Marte (Research report, 2013)
   Målsettingen med toktet var å undersøke hvordan de forskjellige delene i nota beveger seg under fangstprosessen i snurrevadfiske, og hvordan dette påvirker overlevelse, stressnivå og fangstskader på fisken. I tillegg var ...
  • Overpumping av makrell (II) Effekt pa fangstkvalitet 

   Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne; Schei, Marte (Research report, 2014)
   Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et annet fartøy (overpumping). Kvaliteten på ...
  • Overpumping av makrell (Ill) Effekt pa fangstkvalitet, resultater fra tokt 2014 

   Digre, Hanne; Tveit, Guro Møen; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Schei, Marte (Research report, 2014)
   Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et annet fartøy (overpumping). Dette er 3. ...
  • Quality of Atlantic Cod Frozen in Cell Alive System, Air-Blast, and Cold Storage Freezers 

   Erikson, Ulf Gøran; Kjørsvik, Elin; Bardal, Tora; Digre, Hanne; Schei, Marte; Søreide, T.; Aursand, Ida Grong (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Gutted Atlantic cod, packed in cartons, were frozen immediately after killing in a magnetic field (cell alive system). The results were compared with traditional air-blast freezing or by putting the cartons directly in a ...