• THE ART VS. ROMAN POLANSKI 

      Schefte, Henrik (Bachelor thesis, 2021)
      Kan kunst skilles fra kunstneren? Dette spørsmålet drøftes i en oppgave om tolkning og auteurteori. Teksten omhandler den omstridte regissøren Roman Polanski.