• A Simulation Study of Evaluation Heuristics for Tug Fleet Optimisation Algorithms 

   Bye, Robin Trulssen; Schaathun, Hans Georg (Chapter, 2015)
   Tug fleet optimisation algorithms can be designed to solve the problem of dynamically positioning a fleet of tugs in order to mitigate the risk of oil tanker drifting accidents. In this paper, we define the 1D tug fleet ...
  • A Software Architecture for Simulation and Visualisation based on the Functional Mock-up Interface and Web Technologies 

   Hatledal, Lars Ivar; Schaathun, Hans Georg; Zhang, Houxiang (Chapter, 2015)
   This paper presents a software architecture for a collaborative virtual environment (CVE) for simulation and visualisation based on the Functional Mock-up Interface (FMI) for co-simulation and web technologies. FMI has ...
  • A Software Framework For Intelligent Computer-Automated Product Design 

   Bye, Robin Trulssen; Osen, Ottar; Pedersen, Birger Skogeng; Hameed, Ibrahim; Schaathun, Hans Georg (Chapter, 2016)
   For many years, NTNU in Ålesund (formerly Aalesund University College) has maintained a close relationship with the maritime industrial cluster, centred in the surrounding geographical region, thus acting as a hub for both ...
  • Aktiv læring i Mikrokontrollarar 

   Schaathun, Welie Annett; Schaathun, Hans Georg; Bye, Robin Trulssen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Aktiv læring har vore ein viktig trend i utdanningssektoren i lang tid med både klassiske og moderne proponentar. I praksis skjer det likevel at aktiv læring vert sekundær til tradisjonelle førelesingar og annan passiv ...
  • An improved receding horizon genetic algorithm for the tug fleet optimisation problem 

   Bye, Robin Trulssen; Schaathun, Hans Georg (Chapter, 2014)
   A fleet of tugs along the northern Norwegian coast must be dynamically positioned to minimise the risk of oil tanker drifting accidents. We have previously presented a receding horizon genetic algorithm (RHGA) for solving ...
  • Co-rotational Reduced Order Kalman Filter Finite Element Method for the Real-time Implementation of Large-scale Structural Models 

   Rasheed, Bismi; Pedersen, Morten Dinhoff; Schaathun, Hans Georg (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The real-time implementation of large-scale structural models without sacrificing their physical realism is challenging. This paper introduces a conceptual framework named the Co-rotational Reduced Order Kalman Filter ...
  • CosmoAI: A study of gravitational lensing through simulation and machine learning 

   Ingebrigtsen, Simon; Remøy, Sondre Westbø; Runde, Simon Nedreberg; Austnes, Einar Leite (Bachelor thesis, 2022)
   Gravitasjonslinsing brukes som et verktøy for å lokalisere og kartlegge mørk materie i universet. Gjennom Roulette-formalismen håper man at informasjon i linsen kan tolkes ved hjelp av ett felles matematisk rammeverk. ...
  • Data and knowledge manangement in field studies A case for semantic technologies 

   Schaathun, Hans Georg; Tran, Que; Tollefsen, Mikael; Gernez, Etienne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Ship design is a knowledge-intensive industry. To design safe ship systems for demanding operations, there is an increasing need for comprehensive knowledge of the operational context. Field studies is an important source ...
  • Den tause kunnskapen i IT-studia 

   Schaathun, Hans Georg (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Michael Polanyi er kjend for omgrepet taus kunnskap. Han viste at me ofte veit meir enn me kan fortelja. Dette ser me tydleg i profesjonsstudia. Studentane treng ein praktisk kompetanse som førelesarane slit med å setja ...
  • Digital Kompetanse i Barneskulane i Giske 

   Schaathun, Hans Georg; Mustafa, Ghulam; Glavee-Geo, Richard (Research report, 2020)
  • Evaluation heuristics for tug fleet optimisation algorithms: a computational simulation study of a receding horizon genetic algorithm 

   Bye, Robin Trulssen; Schaathun, Hans Georg (Chapter, 2015)
   A fleet of tugs along the northern Norwegian coast must be dynamically positioned to minimise the risk of oil tanker drifting accidents. We have previously presented a receding horizon genetic algorithm (RHGA) for solving ...
  • Future Vision in Virtual Reality 

   Flisnes, Hans Nikolai H. K. (Master thesis, 2018)
   This thesis investigates how room-scale virtual reality can be used to visualise the potential and current benefits of assistive technologies in your average home. Current solutions allows you to view an apartment through ...
  • Ingeniørdannelse. Kva har danning i teknologifag å gjera? 

   Schaathun, Hans Georg (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Etter rammeplanen for ingeniørfag, er ingeniørdannelse ein viktig del av dataingeniørstudiet. Dette har vore eit utfordrande krav, for kva er eigentleg ingeniørdanning? Der er skrive mykje om danning innanfor didaktikk ...
  • Intelligent computer-automated crane design using an online crane prototyping tool 

   Hameed, Ibrahim; Bye, Robin Trulssen; Osen, Ottar; Pedersen, Birger Skogeng; Schaathun, Hans Georg (Chapter, 2016)
   In an accompanying paper submitted concurrently to this conference, we present our first complete version of a generic and modular software framework for intelligent computer-automated product design. The framework has ...
  • Intergalactic Machine Learning 

   Ervik,Lars-Joar; Ahmed, Mahamed Aseyr (Bachelor thesis, 2024)
   Gravitational lensing er et fenomen som har fått stor attraksjon for å være en nøkkelstein i hvordan man kan kartlegge og forstå mørk materie. Dette prosjektet skal videreføre et vitenskaps prosjekt a NTNU. Oppgaven denne ...
  • Intergalactic Machine Vision 

   Lynghjem Vegsund, Kristian; Sukarevicius, Modestas (Bachelor thesis, 2023)
   Gravitasjonslinser gir oss en unik indirekte innsikt i mørk materie, og tillater oss å kartlegge mørk materies fordeling i universet. I dette prosjektet skal vi fortsette utviklingen på et åpent kildekode-prosjekt som ...
  • Kva er eigentleg målet i matematikken? 

   Schaathun, Hans Georg; Moe, Jan Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Eenne artikkelen tek for seg iterativ evaluering, revisjon og design over to år,for eit emne i grunnleggjande matematikk. Me har lagt vekt på tett dialog med studentane, mel-lom anna gjennom improvisert quiz i førelesingane. ...
  • Maskinlæring og studentlæring 

   Schaathun, Hans Georg (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  • Mobile Software Development Kit for Real Time Multivariate Blood Glucose Prediction 

   Wolff, Miriam Kopperstad; Schaathun, Hans Georg; Fougner, Anders Lyngvi; Steinert, Martin; Volden, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2024)
   In the field of blood glucose prediction, the literature is abounded with algorithms that demonstrate potential in glucose management. However, these propositions face an issue common to many machine learning algorithms: ...
  • Obfuscation in digital fingerprinting 

   Schaathun, Hans Georg; Kuribayashi, Minoru (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Digital fingerprinting has been much studied in the literature for more than 20 years, motivated by applications in copyright protection. A popular and practical approach is to use spread spectrum watermarking to embed ...