• CITY: An Informative Serious Game to Raise Girls’ Awareness of IT 

      Saxegaard, Evelyn (Master thesis, 2019)
      Teknologi og innovasjon er sentrale elementer i utviklingen av dagens samfunn, og de fortsetter å streve etter den best tenkelige framtiden. De utvikler og avslører nye behov, og har raskt blitt noen av de mest ettertraktede ...