• Neuropsychological manifestations in morbid obesity 

      Sargénius, Hanna Lovise (Doctoral theses at NTNU;2018:106, Doctoral thesis, 2018)
      Norsk samandrag: Framleis veit vi ikkje heilt sikkert kva som er dei eksakte underliggjande mekanismane til fedme. Eit spørsmål som stadig vert diskutert er kvifor nokre av oss har større vanskar med å halde ei sunn ...