• NO til NO2 oksidasjon over koboltoksider på bærere 

      Saracevic, Minadir (Master thesis, 2019)
      Flertallet av salpetersyrebehovet går til produksjon av ammoniumnitrater, som brukes i produksjon av gjødsel. Produksjon av salpetersyre benytter Ostwald prosessen, hvor en av de tre reaksjonstrinnene er oksidasjonen av ...