• Ufrivillig skolefravær 

      Sara Krogstad Brattgjerd (Master thesis, 2023)
      I dagen samfunn spekuleres det rundt fenomenet ufrivillig skolefravær, og om skolene de siste årene har stått ovenfor en økning av denne typen saker. En mengder webinarer er blitt holdt på Facebook sider, for foreldre og ...