• Skyteknologi og Den Kognitive Prosessen 

      Sara Andrea Markusson Heitmann (Bachelor thesis, 2022)
      Vi kan i de siste tiårene se hvordan de moderne teknologiene, og da blant annet cloud-tech, har blitt integrert dypere og dypere inn i våre liv. Denne teknologien sies å skille seg fra tidligere former for kognitiv teknologi, ...