• Relevansteori og fiksjon 

   Sandvik, Torbjørn Nordby (Bachelor thesis, 2021)
   Relevansteori baserer seg på forholdet mellom positive kognitive effekter man får ut av, og prosesseringskostnad ved å tolke kommunikasjon. De positive kognitive effektene er endringer i lytterens kontekst, og denne har ...
  • Virtuelle verdener og veseners virkelighet: Possibilisme, fiksjon og dataspill 

   Sandvik, Torbjørn Nordby (Master thesis, 2013)
   Oppgaven tar for seg forholdet mellom dataspill og skillet mellom fakta og fiksjon, og ser på muligheten for en possibilistisk løsning på hvorvidt dataspill er fiktive eller ikke. En generell innføring gir grunnlag for en ...