• Foreldres opplevelser og behov før barnets anestesiinnledning 

      Sandvik, Jenny Anita (Master thesis, 2024)
      Bakgrunn: Foreldre spiller en stor rolle under barnets anestesiinnledning og det forventes at foreldrene skal fungere som barnets støttespiller. Mange foreldre er redd og engstelig før anestesiinnledning, og studier viser ...