• He vs They: The Gender Issue in Left Hand of Darkness 

      Sandström, Emilie Johanna (Bachelor thesis, 2023)
      Kjønn og seksuell identitet er sosiale konstruksjoner som produseres og vedlikeholdes gjennom språk, normer og institusjoner. Det heteronormative samfunnet ser på andre konstruksjoner av kjønn som unaturlige og den binære ...