• Sjukepleieorganisering og pasientsikkerheit 

      Sandnes, Sigrid Utvik (Bachelor thesis, 2018)
      Innleiing Sjukepleieorganiseringa på ei avdeling vil påverke pasientsikkerheita. Det at sjukepleiarar kjenner pasientane sine er viktig for pasientsikkerheit og for individualisert omsorg. Hensikten med artikkelen er å ...