• Numerical modelling of damping for timber structures in Abaqus 

   Reigstad, Andreas H.; Sandnes, Johannes L. (Master thesis, 2020)
   Demping er en egenskap som påvirker den dynamiske responsen til trekonstruksjoner. Det er imidlertid en vanskelig oppgave å representere virkelig demping numerisk. I denne oppgaven er numerisk modellering av demping for ...
  • Numerical modelling of damping for timber structures in Abaqus 

   Reigstad, Andreas H.; Sandnes, Johannes L. (Master thesis, 2020)
   Demping er en egenskap som påvirker den dynamiske responsen til trekonstruksjoner. Det er imidlertid en vanskelig oppgave å representere virkelig demping numerisk. I denne oppgaven er numerisk modellering av demping for ...