• Metting og negativt poretrykk ved trykksondering 

      Sandene, Thomas (Master thesis, 2011)
      Trykksonderingsforsøk er en utbredt metode innen geotekniske grunnundersøkelser. Metoden består i å presse en sonde ned gjennom jorda, mens parametre som spissmotstand, poretrykk og sidefriksjon registreres. Parameterne ...